Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lyftanordningar

Checklistan tar upp frågor om arbete med lyftanordningar som t.ex. besiktning och riskbedömning innan användning. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska genomföra arbetet.