Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Laser

Checklistan tar upp frågor vid arbete med laser. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska genomföra arbetet.