Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Högtryckssprutning

Checklistan innehåller frågor om utbildning och skyddsutrustning m.m. vid högtryckssprutning. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska genomföra arbetet.