Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hårdlödning

Checklistan tar upp frågor om arbetsmetod och skyddsutrustning vid hårdlödning. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska genomföra arbetet.