Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Handmaskin

Checklistan innehåller frågor om arbete vid handmaskin. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.