Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Takarbete

Checklistan innehåller frågor om arbete på tak för att minska fallriskerna. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.