Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Byggnadsställningar

Checklistan innehåller frågor om arbete på ställning för att minska fallriskerna. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.