Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bilkörning

Checklistan innehåller frågor om bilkörning. Syftet är att minska riskerna vid bilkörning. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller vid genomgång av verksamhetens arbetsmiljörutiner.