Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bilkörning - Utrustning

Checklistan innehåller frågor om bilens utrustning. Syftet är att minska riskerna vid bilkörning. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller vid genomgång av verksamhetens arbetsmiljörutiner.