Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ventilation

Checklistan innehåller frågor om utformning och underhåll av såväl allmän- som processventilation. Syftet är att skapa en bra luftväxling, lufttemperatur och luft så fri som möjligt från luftföroreningar. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.