Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Varumottagning

Checklistan innehåller frågor om hur lastning och lossning av gods sker. Om hur arbetsplatsen är utformad och om det finns lämplig arbetsutrustning. Syftet är att skapa ett arbete på varumottagningen fritt från risker. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.