Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vaktmästeri

Checklistan innehåller frågor om hur vaktmästeriet är utformat och om det finns lämplig arbetsutrustning med mera. Syftet är att skapa ett arbete i vaktmästeriet fritt från risker. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.