Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbete i trånga utrymmen

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet i trånga utrymmen utformats avseende arbetsställningar, ventilation med mera. Syftet är att skapa ett riskfritt arbete i trånga utrymmen. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.