Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Transportvägar

Checklistan innehåller frågor om hur transportvägarna utformats på arbetsplatsen. Syftet är att minska riskerna för transportolyckor på arbetsstället. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.