Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Städrum och städning

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen är utformad och om arbetstagarna har kunskaper för att kunna genomföra städarbetet på ett lämpligt sätt med mera. Syftet är att skapa ett städarbete fritt från risker. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.