Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Soprum och källsortering

Checklistan innehåller frågor om hur soprummet är utformat, om det finns lämplig arbetsutrustning som används på rätt sätt med mera. Syftet är att skapa ett arbete i soprummet fritt från risker. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.