Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Reception

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen med stol, bord, belysning och arbetshjälpmedel med mera är utformad. Den tar även upp frågor om hur arbetet organiseras avseende arbetsschema och risker för våld eller hot om våld. Syftet är att skapa ett receptionsarbete med bra synergonomi, belastningsergonomi och beredskap mot våldssituationer. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.