Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Montering och paketering

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen är utformad, om det finns lämplig arbetsutrustning som används på rätt sätt med mera. Syftet är att skapa ett monterings- eller paketeringsarbete med bra synergonomi och belastningsergonomi. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.