Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Samordningsansvar fast driftställe

Den här checklistan tar upp frågor om hur verksamheten hanterar sitt samordningsansvar på ett fast driftställe. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel upprättandet av en rutin för samordningsansvaret eller vid en årlig genomgång av arbetsmiljöarbetet. När företag utifrån gör entreprenadarbeten på ett fast driftställe/arbetsplats så har beställaren eller den som råder över arbetsplatsen ansvar för samordningen mellan verksamheterna. Samordning krävs även när verksamheten till exempel hyr in en städfirma och ett vaktbolag.