Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hot och våld

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras, hur arbetsplatsen är utformad och om anställdas kunskaper om hur de ska agera i hotfulla situationer. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel skyddsronden och den årliga genomgången av verksamhetens arbetsmiljöarbete.