Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Företagshälsovården - Tjänster

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med företagshälsovård eller likvärdig kompetens är organiserat och hur det fungerar respektive företagshälsans kompetens. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel en årlig genomgång av verksamhetens rutiner för arbetsmiljöarbetet.