Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Brandskydd

Checklistan innehåller frågor om hur verksamheten är organiserad och hur lokalerna är utformade i syfte att skapa ett bra brandskydd. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en skyddsrond.