Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsorganisation

Checklistan innehåller allmänna frågor om hur arbetet är organiserat med anknytning till arbetsmiljöarbetet. Den är lämplig att användas av ansvarig chef vid en genomgång av organiseringen av, och kunskapsnivån i, arbetsmiljöarbetet.