Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ensamarbete

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras avseende särskilda risker vid ensamarbete. Den är lämplig att använda av chef och skyddsombud vid till exempel en årlig genomgång av arbetsmiljöarbetet.