Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Luft och temperatur

Checklistan innehåller frågor om arbetsplatsen har ett lämpligt klimat med tanke på arbetets art. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.