Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lager

Checklistan innehåller frågor om personalens kunskap i lyftteknik, om det finns lämpliga lyfthjälpmedel och om hur lagret är utformat. Syftet är att skapa ett lagerarbete med bra belastningsergonomi och utan risker för olyckor. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.