Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Frysrum

Checklistan innehåller frågor om hur frysrummet är utformat. Den tar även upp frågor om hur arbetet organiseras avseende arbete i kyla. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.