Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vibrationer - Helkropp

Checklistan innehåller frågor om hur risker med helkroppsvibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid till exempel skyddsrond. Helkroppsvibrationer förekommer när någon står, sitter eller ligger på ett vibrerande underlag och där exponeringen är sådan att hela kroppen utsätts för vibrationerna, till exempel i förarmiljöer och på plattformar på maskiner. Använd gärna checklistan tillsammans med Prevents skrift Vibrationsguiden – helkroppsvibrationer.