Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Sågverk - Del 9. Paketläggning, emballering

Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Paketläggning och Emballering. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupade ämneschecklistor.