Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Sågverk - Del 1. Allmän

Den här checklistan behandlar verksamheten i olika lokaler och tar upp ventilation, klimat, buller, belysning, luftföroreningar, ergonomi, ensamarbete, transporter etc. Checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på ett sågverk. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en övergripande skyddsrond. Om inte frågorna under ett visst område är relevanta för just er verksamhet så kan avsnittet döljas. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupade ämneschecklistor. Det finns även ytterligare 10 checklistor för olika produktionsavdelningar inom sågverk.