Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Distansarbete

Checklistan innehåller frågor om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid distansarbete. Frågorna fokuserar på kontorsarbete som inte utförs i arbetsgivarens egna lokaler. Checklistan kan användas som ett hjälpmedel för ansvarig chef att undersöka arbetsförhållandena för hela arbetsgruppen, verksamheten och företaget när arbetstagarna arbetar på distans. Checklistan är ett underlag för ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden. Som stöd finns även en checklista (ifyllningsbar PDF) att ha som underlag för dialog mellan chef och anställd om förutsättningarna för var och en. PDF:en finns på prevent.se/distansarbete.