Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbete vid skärm

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen med bord, stol och belysning med mera är utformad och hur arbete vid skärm organiseras. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.