Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Skärvätskor - Minska risken för hud- och luftvägsbesvär

Nedanstående frågor är utvecklade som ett stöd för att minska risken för hud- och luftvägsbesvär vid arbete med skärvätskor. Läs broschyren Arbeta med skärvätska, där finns förklaringar till frågorna tillsammans med konkreta exempel på vad man kan göra.