Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Förskolan

Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en förskola. Använd den gärna i samband med en arbetsmiljöundersökning / skyddsrond.