Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lackering

Checklistan tar upp frågor om hur till exempel lokaler och utrustning är utformade i lackeringsverkstaden. Den börjar med några allmänna ämnesområden och övergår sedan till risker som kan finnas på en lackeringsverkstad. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en övergripande skyddsrond. Om inte frågorna under ett visst område är relevanta för just er verksamhet så kan avsnittet döljas. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupade ämneschecklistor. Vid översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet och frågor som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö hänvisar vi till särskilda checklistor ämnade för detta.