Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Medicinska kontroller

Den här checklistan innehåller frågor om arbetsgivaren ordnar eller erbjuder medicinska kontroller, med eller utan tjänstbarhetsintyg, vid vissa typer av arbeten. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud tillsammans vid en årlig genomgång av vilken rutin som verksamheten har för genomförandet av medicinska kontroller. Det finns även en separat checklista för hälsoundersökningar. Observera att när det gäller AFS 2019:3, Medicinska kontroller i arbetslivet, så träder vissa regler ikraft först den 1 november 2021.