Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Apotek

Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Listan består av olika avsnitt, som följer varans väg genom apoteket. Du kan välja att göra hela listan eller delar av den.