Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Trycksatta anordningar

Checklistan innehåller frågor om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller inför införande av ny utrustning eller förändringar i verksamheten som kan ha påverkan på befintliga trycksatta anordningar. Checklistan omfattar inte användning av gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur.