Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mottagningar inom hälso- och sjukvård

Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön på mottagningen. Syftet är att göra en systematisk riskbedömning, och att ta fram ett underlag för prioritering av de åtgärder och förbättringar som behöver göras, för att förebygga ohälsa och skador på grund av arbetet.