Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Apoteksbranschen

Chefen / arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden.