Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Förskolans ljudmiljö

I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd. Det är känt att störande ljud påverkar oss på flera olika sätt och kan – om det pågår för länge – skapa ohälsa, till exempel hörselnedsättning, tinnitus, skadlig stress. Checklistan är ett användbart hjälpmedel för att undersöka ljudmiljön och upptäcka eventuella risker och brister.