Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Anläggningsbranschen

Checklistan vänder sig till företag i anläggningsbranschen som har anställda ute på arbete på arbetsplatser där man själv inte har samordningsansvaret Så här använder du checklistan: Steg 1: Chefen / arbetsledaren, skyddsombudet och den anställde svarar på frågorna. Steg 2: Chefen/arbetsledaren gör tillsammans med skyddsombudet och den anställde en enkel bedömning av riskerna. Steg 3: Om det finns en risk skrivs den in i en handlingsplan.