Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Skogsbruk - Skogsplantskolor

Checklistan är uppdelad i två delar som kan användas var och en för sig: 1.Arbetsledning – frågor om organisation, rutiner, instruktioner, kunskaper/utbildning. 2.Arbetsplatsen – frågor om arbetsplatsens utformning, utrustning och säkerheten på arbetsplatsen. Del 1 är avsedd att användas av chefen/arbetsledaren tillsammans med skyddsombud för att riskbedöma verksamheten på ett organisatoriskt plan. Del 2 är avsedd att ha som underlag vid en riskbedömning av arbetsplatsens utformning. Om ni har kontorslokaler, komplettera gärna med Prevents checklista för kontor.