Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Skogsbruk - Arbete med motorsåg och röjsåg

Checklistan är uppdelad i tre delar som kan användas var och en för sig: 1.Arbetsledning – frågor om organisation, rutiner, instruktioner, kunskaper/utbildning och utrustning. 2.Arbetsplatsen – frågor om planering och säkerheten på arbetsplatsen. 3.Sågföraren – frågor om hanteringen av sågen, säkerhetsanordningar och personlig skyddsutrustning. Del 1 och 2 är avsedda att användas av chefen/arbetsledaren tillsammans med skyddsombud för att riskbedöma användningen av motorsåg alternativt röjsåg i verksamheten. Del 3A och 3B är till för sågföraren att använda för att säkerställa säkert arbete med motorsåg alternativt röjsåg.