Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kylinstallationsarbeten - Del 1. Nyinstallation

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Chefen / arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som underlag och hjälpmedel vid planering av arbetet.