Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bildskärmsarbete

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen med bord, stol och belysning med mera är utformad och hur bildskärmsarbetet organiseras. Syftet är att skapa ett bildskärmsarbete med bra synergonomi och belastningsergonomi. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.