Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Personal - Uthyrande företag

När ni hyr ut personal har ni och det inhyrande företaget ett gemensamt ansvar för konsultens arbetsmiljö. Ni och det inhyrande företaget måste komma överens om vem som ansvarar för vad. Använd checklistan för att säkerställa att ansvar inte faller mellan stolarna. Checklistan kompletterar den riskbedömning ni gör för era anställda. Den innehåller situationer och risker som är specifika för uthyrd personal. Den förenklade riskbedömning som alltid finns med i Prevents checklistor är valfri i denna checklista.