Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Personal - Inhyrande företag

När ni hyr in personal har ni och det uthyrande företaget ett gemensamt ansvar för konsultens arbetsmiljö. Ni och det uthyrande företaget måste komma överens om vem som ansvarar för vad. Använd checklistan för att säkerställa att ansvar inte faller mellan stolarna. Ert systematiska arbetsmiljöarbete ska även inkludera konsulten. I checklistan används begreppen konsult och inhyrd synonymt. Checklistan kompletterar den riskbedömning ni gör för era anställda. Den innehåller situationer och risker som är specifika för inhyrd personal. Den förenklade riskbedömning som alltid finns med i Prevents checklistor är valfri i denna checklista.