Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Måleri - Entreprenad

Checklistan innehåller frågor om målarens arbetsmiljö vid ett arbete på entreprenad. Den innehåller frågor om exempelvis arbetsplatsens utformning och målarens arbetsutrustning. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud på måleriföretaget tillsammans med byggarbetsmiljösamordnaren vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor.