Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Måleri - Verkstad

Checklistan innehåller frågor om hur lokaler och utrustning med mera är utformade i måleriet. Den inleds med några allmänna ämnesområden och fortsätter med några typiska riskområden och utrymmen. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor.